Predlog Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstvenega varstva

Obveščamo vas, da smo v medresorsko usklajevanje prejeli predlog Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstvenega varstva.

S predlogom zakona se zaradi odprave organizacijskih slabosti zdravstvenega sistema in dolgih čakalnih dob ter z namenom zagotoviti zadostne zmogljivosti (kader, oprema, prostor) sprejema posamezne trajne in začasne nujne ukrepe na področju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, zdravstvene dejavnosti, pacientovih pravic in poklicev v zdravstveni dejavnosti. S predlogom se med drugim skrajšuje obdobje prejemanja nadomestila za čas odsotnosti v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. S predlogom se spreminja tudi 16. člen ZAKONA O NUJNIH UKREPIH ZA ZAGOTOVITEV STABILNOSTI ZDRAVSTVENEGA SISTEMA, ki ureja dodatek za posebne pogoje dela na območjih občin z nižjo razvitostjo (ta ukrep se sicer izteče z 31. 12. 2023).

Predlog zakona je dostopen na povezavi TUKAJ.

Vaše morebitne pripombe in predloge nam na obrazcu (POVEZAVA DO OBRAZCA) prosimo posredujete do srede, 15. 11. 2023 do 14.00 na naslov neza.jager@skupnostobcin.si.