V veljavo stopa novela zakona o delovnih razmerjih

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1D) je bil 15. 11. 2023 objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije (št. 114/2023) in začne veljati s 16. 11. 2023.

Cilji, ki jih zasleduje ZDR-1D, so vključitev sprememb in dopolnitev v nacionalno zakonodajo, kot se zahteva s pravom EU; zagotovitev pravne varnosti delavcev v okviru nadgraditve instituta postopka redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga; učinkovitejše varstvo predstavnikov delavcev pred odpovedjo; ureditev obveznosti delodajalca, da zagotovi, da delavec v času uveljavljanja pravice do počitka ali upravičenih odsotnosti z dela ne bo na razpolago delodajalcu – ureditev pravice do odklopa in ureditev posebnega delovnopravnega varstva delavcev, ki so žrtve nasilja v družini.

Celoten dokument ključnih rešitev ZDR-1D lahko preberete na povezavi TUKAJ.

(Vir: Portal GOV.SI, MDDSZ)