Predlog pravilnika o določitvi kriterijev za status nevladnih organizacij v javnem interesu

Ministrstvo za kulturo je dalo v javno obravnavo predlog Pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture.

Pravilnik podrobneje določa kriterije za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture in bo nudil ustrezno pravno podlago za podeljevanje omenjenega statusa na področju kulture. Ministrstvo za kulturo je pri pripravi predloga novega pravilnika upoštevalo različne pobude, ki so jih nanj naslovili zagovorniške organizacije, društva, posamezniki in posameznice.

Občine članice SOS lahko svoje predloge, pripombe in mnenja pošljete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, vključno do 19. decembra 2023.