Ukinjen solidarnostni prispevek

V Uradnem listu RS št. 117/23 je bil dne 20. 11. 2023 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP-A), ki je začel veljati 21. 11. 2023 in med drugim ukinja solidarnostni prispevek.

Spremenjena je določba o solidarnostni delovni soboti, in sicer se ukinja prispevek delodajalca za delo na solidarnostno soboto, tako da sredstva za omilitev škode prispevajo samo tisti delavci, ki so v delovnem razmerju pri pravnih in fizičnih osebah v Sloveniji in ki delajo na solidarnostno soboto v letu 2023 ali 2024 oziroma preko polnega oziroma dogovorjenega delovnega časa. Prispevek delavca za Sklad za obnovo Slovenije je znesek plače delavca za opravljeno delo v okviru solidarnostne delovne sobote. Od plače delavca za opravljeno delo v okviru solidarnostne delovne sobote se ne plačajo dohodnina in obvezni prispevki za socialno varnost.

S črtanjem 102. člena se ukinja ukrep obveznega solidarnostnega prispevka, črtajo pa se tudi kazenske določbe za ta prispevek (črtanje 162. člena).