Sestanek pri Varuhu človekovih pravic Republike Slovenije na temo izzivov občin glede otrok s posebnimi potrebami

V sredo, 22. novembra so se predstavnice in predstavniki SOS in ZMOS sestali z Varuhom človekovih pravic RS gospodom Petrom Svetino ter njegovo namestnico dr. Dijano Možina Zupanc na temo sistemskega urejanja  vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami.  Vsi prisotni so ugotavljali, da je sistem nujno potrebno prevetriti, ga narediti bolj življenjskega in ustreznega zdajšnjim razmeram. Dogovorili so se, da varuh pripravi ob vključitvi vseh deležnikov širšo razpravo o delovanju sistema vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami kot razmislek o nujnih spremembah v bodoče. Tako SOS kot ZMOS bosta pri tem intenzivno sodelovala.