Šest občin prejelo naziv Branju prijazna občina

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo smo 1. 12. 2023 ponovno podelili nazive Branju prijazna občina. Naziv, ki je namenjen spodbujanju aktivnosti lokalne skupnosti za izboljšanje bralne pismenosti in kulture, so tokrat prejele občine: Bovec, Črnomelj, Ilirska Bistrica, Logatec, Lovrenc na Pohorju in Sežana.

Skupaj je od leta 2017 nazive Branju prijazna občina prejelo 63 občin. Naziv je veljaven tri leta, po tem obdobju pa  prejemnica naziva strokovni komisiji ponovno predstavi investicijske ali vsebinske projekte zadnjih treh let na področju knjige in branja.

V letošnjem letu so nazive za nadaljnja tri leta podaljšale občine: Črna na Koroškem, Ivančna Gorica, Mestna občina Kranj, Mestna občina Krško, Mestna občina Ljubljana, Miren-Kostanjevica, Mestna občina Nova Gorica, Ormož, Mestna občina Ptuj, Radovljica, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Škofja Loka, Trzin in Žalec.

Občine so pomembni dejavniki pri spodbujanju branja. Javni natečaj Branju prijazna občina je nastal  z namenom, občine spodbuditi, da z zavestnim načrtovanjem, oblikovanjem in postavljanjem ciljev na tem področju sodelujejo pri izboljševanju bralne pismenosti in bralne kulture med prebivalci. Občine v svojih vlogah za pridobitev naziva izkazujejo visoko zavedanje o pomenu branja in knjige skozi odnos do knjižnične dejavnosti kot obvezne javne službe, in kar je še bolj pomembno, z lastnim razmislekom in ustvarjalnimi projekti.