Šest občin prejelo naziv Branju prijazna občina

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo RS podelilo nazive občinam, ki posebno pozornost posvečajo knjigi in branju.

(Grosuplje 1. december 2023) Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo so danes (1. 12. ob 11. uri na Ministrstvu za kulturo) podelili nazive Branju prijazna občina. Naziv, ki je namenjen spodbujanju aktivnosti lokalne skupnosti za izboljšanje bralne pismenosti in kulture, so tokrat prejele občine: Bovec, Črnomelj, Ilirska Bistrica, Logatec, Lovrenc na Pohorju in Sežana.

Skupaj je od leta 2017 nazive Branju prijazna občina prejelo 63 občin. Naziv je veljaven tri leta, po tem obdobju pa  prejemnica naziva strokovni komisiji ponovno predstavi investicijske ali vsebinske projekte zadnjih treh let na področju knjige in branja.

V letošnjem letu so nazive za nadaljnja tri leta podaljšale občine: Črna na Koroškem, Ivančna Gorica, Mestna občina Kranj, Mestna občina Krško, Mestna občina Ljubljana, Miren-Kostanjevica, Mestna občina Nova Gorica, Ormož, Mestna občina Ptuj, Radovljica, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Škofja Loka, Trzin in Žalec.

Kratke obrazložitve letošnjih prejemnic:

V okolju občine Bovec je zelo močna dejavnost lokalnih kulturnih izvajalcev, ki jim občina za njihovo delovanje namenja javni prostor in jih pri ustvarjanju podpira, med seboj povezuje in z njimi sodeluje.

Občina Črnomelj se kot domovina pesnika Otona Župančiča skozi svojo lokalno zgodovino in dediščino globoko zaveda pomena bralne kulture in bralne pismenosti. Za dosežke na področju kulture, knjige in branja podeljuje Župančičeve diplome in plakete in z natečajem »Župančičeva frulica« spodbuja mlade pesnike in deklamatorje.

Občina Ilirska Bistrica s podporo ustanovam, društvom, šolam in drugim akterjem na področju knjige izkazuje visoko osveščenost glede pomena različnih projektov, dogodkov, prireditev, na katerih sodelujejo tudi občinski uslužbenci in s tem podpirajo spodbujanje branja.

Občina Logatec pozitiven in aktiven odnos do bralne kulture in pismenosti potrjuje s podporo številnim lokalnim literarnim in kulturnim društvom ter regionalnim ter mednarodnim projektom in programom.

Občina Lovrenc na Pohorju dokazuje, kako majhna lokalna skupnost spodbuja in neguje bralno kulturo in z njo bogati življenje svojih prebivalcev. Zaveda se pomena negovanja kulturne dediščine s pisano besedo in jo oživlja ter ohranja z domoznansko obarvanimi knjigami. Pohvalno je medresorsko sodelovanje med turizmom in kmetijstvom. Bralna kultura in zavedanje o moči knjige je vtkano v vsakdanje življenje občanov in občank, kar dokazuje izdaja knjig preko participativnega proračuna.

Občina Sežana je pobudnica številnih projektov in aktivnosti na področju bralne kulture in branja, ki so prepoznani tudi v širšem slovenskem prostoru. Na območju občine deluje vrsta javnih zavodov in drugih kulturnih organizacij, ki delujejo tudi na področju bralne kulture, svoj ugled pa uspešno gradi s podporo spominu pesnika Srečka Kosovela in v vlogi soorganizatorja Festivala Vilenica skupaj z Društvom slovenskih pisateljev .

Občine so pomembni dejavniki pri spodbujanju branja. Javni natečaj Branju prijazna občina je nastal  z namenom, občine spodbuditi, da z zavestnim načrtovanjem, oblikovanjem in postavljanjem ciljev na tem področju sodelujejo pri izboljševanju bralne pismenosti in bralne kulture med prebivalci. Občine v svojih vlogah za pridobitev naziva izkazujejo visoko zavedanje o pomenu branja in knjige skozi odnos do knjižnične dejavnosti kot obvezne javne službe, in kar je še bolj pomembno, z lastnim razmislekom in ustvarjalnimi projekti. 

Vesna Horžen, predsednica Združenja splošni knjižnic je o  projektu povedala: »Občine, ki so pridobile naziv Branju prijazna občina, prepoznavajo področje knjige in branja kot enega od strateških področij v svoji lokalni skupnosti, kar dokazujejo s svojimi razvojnimi dokumenti na področju kulture. Vključujejo se  v oblikovanje dejavnosti na področju spodbujanja branja in podpore knjigi kot partnerji in zavezniki v sodelovanju s knjižnicami, pa tudi samostojno in v povezavi z drugimi ustanovami. Z aktivnostmi za spodbujanje branja izboljšujejo bivanjsko raven svojih prebivalcev na socialnem, ekonomskem in kulturnem področju ter jim omogočajo, da kakovostno preživljajo čas, krepijo družinske vezi, se izobražujejo, raziskujejo in se povezujejo med seboj. Zavedanje o pomenu branja je del identitete lokalne skupnosti in s tem narodne zavesti in naš cilj je, da bodo vse slovenske občine branju prijazne.«

Dr. Vladimir Prebilič, predsednik Skupnosti občin Slovenije: “Danes smo s ponosom in veseljem podelili nazive Branju prijazna občina šestim novim občinam ter proslavili podaljšanje veljavnosti nazivov štirinajstim. Nagrajene občine so v preteklih letih izkazale izjemno zavezanost k spodbujanju bralne kulture in bralne pismenosti med prebivalci. S svojimi prizadevanji ter številnimi projekti navdihujejo ljubezen do branja in omogočajo dostop do literature vsem generacijam.”

Matevž Čelik Vidmar, državni sekretar na Ministrstvu za kulturo RS: »V današnjem svetu, ki proizvaja množico raznolikih informacij, je vloga občin pri promociji bralne kulture neprecenljiva. Z zagotavljanjem širokega dostopa občanom do knjižnic, s spodbujanjem bralnih programov in z organiziranjem kulturnih dogodkov, splošne knjižnice v slovenskih občinah igrajo ključno vlogo pri vzgoji informiranih, kritičnih in empatičnih državljanov. Ta prizadevanja so še posebej pomembna za naše najmlajše, ki bodo zrasli v svet, kjer bo razlikovanje med verodostojnimi in neresničnimi, med objektivnimi in pristranskimi med dejstvi in mnenji, ključnega pomena za njihovo sposobnost delovanja in prispevanja k zdravi družbi.«