Okrogla miza o korupcijskih tveganjih pri izvajanju ukrepov za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov

Policija je v okviru tedna preprečevanja korupcije , 7. decembra 2023, v prostorih Ministrstva za notranje zadeve organizirala okroglo mizo z naslovom Korupcijska tveganja pri izvajanju ukrepov za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov. Udeležence okrogle mize sta nagovorila minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in pomočnik generalnega direktorja policije Jože Senica.

Korupcijska kazniva dejanja so eno bolj perečih področij gospodarske kriminalitete, saj se nanašajo na zlorabo položaja za pridobitev zasebne koristi, je v uvodnem nagovoru povedal minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar. Minister je izpostavil, da se problematike korupcijskih kaznivih dejanj kot minister za notranje zadeve zelo dobro zaveda, in dodal da področju posebno pozornost namenja tudi vlada dr. Roberta Goloba.

Na okrogli mizi je sodeloval tudi Egon Repnik, član nadzornega odbora Skupnosti občin Slovenije, predstavnik Službe vlade za obnovo po poplavah, Ministrstva za naravne vire in prostor, SID banke, Urada za nadzor proračuna, Ministrstva za javno upravo, Evropskega javnega tožilstva in Komisije za preprečevanje korupcije.

Namen okrogle mize je bil seznanitev s ključnimi akterji in aktivnostmi, ki se bodo odvijale pri obnovi po poplavah in plazovih. Glede na obseg projekta in sredstva, ki so na voljo, so se udeleženci namreč strinjali, da med drugim obstajajo tudi tveganja za pojav korupcije, zato je cilj, da s skupnimi močmi tveganja čim bolj zmanjšamo oziroma odločno ukrepamo, če bodo zaznane nepravilnosti ali kazniva dejanja.

vir: Policija