Odprti dialog občin z Vido Starič Holobar o delovanju predšolske vzgoje

Dne 6. 12. 2023 je v spletnem okolju potekal prvi izmed interaktivnih pogovorov občin članic SOS s strokovnjakinjami in strokovnjaki na različnih področjih, ključnih za uspešno delovanje občin. Tokratni dogodek je bil posvečen širšemu delovanju predšolske vzgoje. Namreč za dobro delovanje predšolske vzgoje je ključno, da se ohranja stalni dialog med tistimi, ki področje izvajajo in se srečujejo s številnimi izzivi pri izvajanju sistema, in državno ravnjo, ki oblikuje zakonodajne rešitve.

Poleg vodje Sektorja za predšolsko vzgojo pri MVI, Vide Starič Holobar sta se pogovora udeležili tudi predstavnici ministrstva Marija Urank in Meta Brank. Predstavnice so uvodoma izpostavile opažanja ministrstva pri izvajanju določb področne zakonodaje na področju predšolske vzgoje. Prav zaradi navedenih ugotovitev in z namenom izboljšanja oz. posodobljenja sistema je bila ustanovljena tudi Delovna skupina za pripravo sprememb in dopolnitev Zakona o vrtcih, katere članica je tudi generalna sekretarka SOS. Sledila je predstavitev ključnih sprememb, pri tem so udeleženke in udeleženci dodali svoje pomisleke in izkušnje ter predlagali nove rešitve. Vsi prisotni so se strinjali, da je glede na predhodno posredovana vprašanja prijavljenih potrebna novelacija sistema, predvsem z vidika racionalizacije stroškov in določnosti. Po razpravi oziroma po razjasnitvi zastavljenih vprašanj so prisotni pozdravili predlog po nadaljnjem tesnem sodelovanju v obliki dialogov in posvetov na tem področju.

Skupnost občin Slovenije pripravlja že niz naslednjih odprtih dialogov, ki bodo potekali na temo uslužbenskega sistema, integritete in preprečevanje korupcije, kohezijskih sredstev ter boste o terminih izvedbe v kratkem obveščeni.