Predlog energetskega zakona (EZ-2)

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je v državnozborski proceduri Predlog energetskega zakona (EZ-2). Predlog zakona prenavlja koncept načrtovanja razogljičenja na lokalni ravni – občine bodo morale pripraviti in sprejeti načrte za opuščanje rabe fosilnih goriv za ogrevanje, sprejeti bodo morale cilje na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije, načrtovati bodo morale energetske skupnosti za obvladovanje energetske revščine na svojem območju. Lokalni energetski koncepti bodo digitalizirani, da bo lažje sproti spremljati napredek.

Z določbami o prednostni rabi virov energije in energentov želi država spodbujati uporabo obnovljivih virov energije in povečati energetsko učinkovitost v stavbah ter napravah, kar bi imelo pomemben vpliv na zmanjšanje onesnaževanja in naše odvisnosti od fosilnih goriv, kar je ključno za doseganje ciljev trajnostnega razvoja in zmanjšanje vpliva na okolje. S temi ukrepi bodo lokalne skupnosti v okviru svojih možnosti aktivno prispevale k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov ter izboljšanju kakovosti bivanja in zdravja prebivalcev.

Predlog zakona najdete TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše predloge in pripombe posredujete v obrazcu (POVEZAVA DO OBRAZCA) na naslov ana.plavcak@skupnostobcin.si najkasneje do petka, 5. 1. 2024.