SOS nasprotuje smernici, ki preprečuje sklenitev pogodbe za programe z manj kot 0,2 tima

V skupnosti občin Slovenije ostro nasprotujemo Usmeritvam zdravstvene politike za leto 2024 – 2025 v tretjem poglavju, kjer določajo smernico, po kateri ZZZS ne more skleniti pogodbe z izvajalcem za program, kjer ima izvajalec manj kot 0,2 tima.

Glede na to, da v smernici ni določeno, da se takšni programi prenesejo na druge izvajalce zdravstvene dejavnosti, ki izvajajo program z večjim timom, ocenjujemo, da bo to povzročilo zmanjšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev in posledično podaljšanje čakalnih dob, kar je alarmantno. O omenjeni tematiki je govorilo tudi Predsedstvo SOS na svoji 3. redni seji v Medvodah, 7. decembra. Županje in župani so to potezo ocenili kot nov nedopusten korak k centralizaciji države in k varčevanju na plečih najranljivejših skupin ljudi, ki ne bivajo v velikih centrih in že tako težje dostopajo do javnih storitev.

V Skupnosti občin Slovenije smo prepričani, da bi z veljavnostjo omenjene smernice nedopustno ogrozili dostopnost, enakost in univerzalnost zdravstvenih storitev za zavarovane osebe, državljane oz. občanke in občane. Zato smo pristojno ministrstvo pozvali, da naj dotično smernico umaknejo oziroma naj se v skladu s sprejeto smernico s soglasjem izvajalcev zagotovi program v obsegu 0,2 tima s širitvijo programa ali možnostjo prestrukturiranj znotraj obstoječih pogodbeno dogovorjenih programov z ZZZS