Prestavitev prehoda Registra prostorskih enot v IS kataster

Prehod Registra prostorskih enot iz starega sistem v IS kataster se iz 26.1.2024-28.1.2024 prestavi na 1.3.2024-3.3.2024. Z dne 4.3.2024 se Register prostorskih enot prične vzdrževat v IS katastru z vsemi posledicami za uporabnike.

Obveščamo vas, da Geodetska uprava Republike Slovenije opozarja, da je to skrajni in končni rok prehoda RPE v IS kataster, ki zaradi zamika ob spremenjeni prilagojeni organiziranosti dela na Geodetski upravi še omogoča izvedbo evropskih volitev junija 2024 in hkratno redno vzdrževanje podatkov RPE v IS katastru. Vsi nadaljnji zamiki pomenijo ogrozitev izvedbe evropskih volitev in tudi vodenje in vzdrževanje registra prostorskih enot in določevanja hišnih številk, za kar Geodetska uprava ne more prevzeti odgovornosti.

Veza obvestilo z dne 20.11.2023 Prehod vodenja registra prostorskih enot v nov informacijski sistem kataster – E-prostor (gov.si)