S 1. 1. 2024 uveden obvezni zdravstveni prispevek

S 1. januarjem 2024 bo namesto prostovoljnega dopolnilnega zavarovanja uveden obvezni zdravstveni prispevek (OZP). Navedeno pomeni, da bo košarica pravic po novem krita v celoti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki pa ima dva vira – dosedanji prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje in novi – obvezni zdravstveni prispevek.

Zavarovalne police za dopolnilno zdravstveno zavarovanje bodo z novim letom avtomatsko prenehale veljati, zato glede tega zavarovancem ni treba storiti ničesar. Prav tako ni treba skleniti nobenih dodatnih zdravstvenih zavarovanj, saj bo OZP skupaj z dosedanjim obveznim zdravstvenim zavarovanjem v celoti kril košarico pravic v nespremenjenem obsegu. Zavarovanim osebam z urejenim OZP torej zaradi sprememb tudi po 1. januarju 2024 ne bo treba plačevati oziroma doplačevati zdravstvenih storitev, zdravil in medicinskih pripomočkov, ki so bili prej v različnih deležih kriti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, doplačilo do sto odstotkov vrednosti pa je bilo krito iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja oziroma z neposrednimi plačili iz žepa.

Prvi OZP bo treba plačati za januar 2024, znašal pa bo 35 evrov mesečno. Mesečni znesek se ne bo spreminjal vse do februarja 2025, nato pa se bo začel enkrat letno usklajevati z rastjo povprečne bruto plače v preteklem letu (višino prispevka bo ministrica za zdravje določila vsako leto marca). Prvič se bo torej znesek OZP spremenil šele pri obračunu za mesec marec 2025, do takrat pa bo znašal 35 evrov.

Plačevanje OZP bo potekalo preko glavnega delodajalca ali izplačevalca prejemka (Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ), Zavod za zaposlovanje, Center za socialno delo, …), ki bo odtegnil prispevek od dohodka zavarovanca.

Ker je OZP obvezni prispevek, bo v primeru neplačila nastal dolg. Ko bo znesek neporavnanih obveznosti plačevanja prispevkov presegel znesek osem odstotkov povprečne mesečne bruto plače v Republiki Sloveniji za preteklo leto (kar v tem trenutku pomeni neplačilo OZP za približno pet mesecev), bodo pravice zadržane, vendar ne prej kot 30 dni po pisnem obvestilu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o neporavnanih obveznostih in posledicah nepravočasnega plačila. Zadržanje pravic pomeni, da lahko dolžniki, samostojni zavezanci, ter po njih zavarovani družinski člani (zakonci in starši, ne pa tudi njihovi otroci) v tem času uveljavljajo le pravico do nujne medicinske pomoči in nujnega zdravljenja. Ostale storitve si bodo morali neredni plačniki zagotoviti z lastnimi sredstvi (samoplačnik), ki jih bo ZZZS povrnil, ko bodo tudi sami poravnali svoje obveznosti.

Več informacij je dostopnih na portalu ZZZS.

(Vir: Portal GOV.SI – Ministrstvo za zdravje)