Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o urejanju prostora, ZUreP-3A

V državni zbor je bil vložen predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3A), skrajšani postopek, EPA 1250-IX.

S predlogom zakona se na ustreznejši način ureja način določitve pripravljavcev regionalnih prostorskih planov. Omogoča se tudi nadaljevanje in sprejetje regionalnih prostorskih načrtov, katerih priprava se je začela na podlagi ZPNačrt.

  • Besedilo zakona najdete tukaj.

Mnenje k predlogu nam lahko posredujete do četrtka, 18.1.2024 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.