Odredba o določitvi datuma, od katerega je v zapuščinskih postopkih in postopkih s področja urejanja in varstva družinskih razmerij mogoče vlaganje in vročanje po elektronski poti

Ministrica za pravosodje je izdala Odredbo o določitvi datuma, od katerega je v zapuščinskih postopkih, postopkih za ureditev družinskih razmerij in nekaterih postopkih za ureditev osebnih stanj mogoče vlaganje in vročanje po elektronski poti, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 126/2023 z dne 15. 12. 2023.
Odredba določa, da je od 15. januarja 2024 mogoče vloge, listine in pisanja vlagati po elektronski poti prek portala e-sodstvo v naslednjih postopkih:
– v zapuščinskih postopkih,
– v postopkih za pridobitev popolne poslovne sposobnosti otroka, ki je postal roditelj,
– v postopkih za dovolitev sklenitve zakonske zveze,
– v postopkih v zakonskih sporih,
– v postopkih za ugotovitev in izpodbijanje očetovstva in materinstva,
– v postopkih za varstvo koristi otroka,
– v postopkih o stanovanjskem varstvu ob razvezi zakonske zveze in
– v postopkih po zakonu, ki ureja preprečevanje nasilja v družini.

Odredba še določa, da je od 15. januarja 2024 v prej navedenih postopkih mogoče vročanje po elektronski poti.
Po ureditvi v Zakonu o pravdnem postopku se državnim organom, odvetnikom, notarjem, izvršiteljem, stečajnim upraviteljem in drugim osebam, za katere tako določa zakon, vedno vroča po varni elektronski poti, organi in te osebe pa morajo v informacijskem sistemu sodstva registrirati svoj varni elektronski predal ali naslov za vročanje po varni elektronski poti (sedmi odstavek 132. člena), zato se bodo od 15. januarja 2024, ko bo omogočeno elektronsko poslovanje, gornjim uporabnikom v navedenih postopkih pisanja vročala po elektronski poti. Na podlagi izdane odredbe bodo torej lahko tudi občine, ki sodelujejo v zapuščinskih postopkih, vloge, listine in pisanja na zapuščinsko sodišče vlagale po elektronski poti prek portala e-sodstvo; v takem primeru jim bo zapuščinsko sodišče vročalo pisanja po varni elektronski poti.