pravosodje

Arhiv za kategorijo: pravosodje

  • 11.01.2024.

Odredba o določitvi datuma, od katerega je v zapuščinskih postopkih in postopkih s področja urejanja in varstva družinskih razmerij mogoče vlaganje in vročanje po elektronski poti

Ministrica za pravosodje je izdala Odredbo o določitvi datuma, od katerega je v zapuščinskih postopkih, postopkih za ureditev družinskih razmerij in nekaterih postopkih za ureditev osebnih stanj mogoče vlaganje in vročanje po elektronski poti, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 126/2023 z dne 15. 12. 2023.Odredba določa, da je od 15....
  • 22.12.2023.

Predlog Zakona o spremembah Zakona o dedovanju

Ministrstvo za pravosodje nam je v pregled in mnenje posredovalo predlog Zakona o spremembah Zakona o dedovanju. Poglavitna rešitev, ki se s predlogom zakona predlaga, je skrajšanje rokov za odziv dedičev in upnikov na oklic ter nadomestitev objave oklica na sodni deski in v Uradnem listu RS oziroma na drug primeren način z objavo na […]
  • 29.11.2023.

Sestanek z ministrico za pravosodje glede sodniške zakonodaje

Dne 29. 11. 2023 je potekal sestanek reprezentativnih združenj občin z ministrico za pravosodje, Dominiko Švarc Pipan. Sestanka sta se s strani Skupnosti občin Slovenije (SOS) udeležila dr. Vladimir Prebilič, predsednik SOS, ter Jasmina Vidmar, generalna sekretarka SOS. Ministrica je na sestanku predstavnikom združenj predstavila novo sodniško...
  • 28.11.2023.

Sestanek občin s sedeži okrajnih sodišč glede Zakona o sodiščih

Dne 28. 11. 2023 je potekal sestanek občin članic Skupnosti občin Slovenije s sedeži okrajnih sodišč na temo predloga Zakona o sodiščih (v nadaljnjem besedilu: predlog). Prisotni so izrazili nestrinjanje z členi, ki ukinjajo institut okrajnih sodišč ter spreminjajo obseg območij Višjih sodišč – 10. in 16. člen predloga. Opozorili so,...