PRAVILNIK o zbirki podatkov o emisijah in odvzemih toplogrednih plinov v kmetijstvu in spremljanju stanja kmetijskih tal ter podatkov emisij toplogrednih plinov, amonijaka in drugih onesnaževal zraka v kmetijstvu

V medresorsko razpravo je bil dan PRAVILNIK o zbirki podatkov o emisijah in odvzemih toplogrednih plinov v kmetijstvu in spremljanju stanja kmetijskih tal ter podatkov emisij toplogrednih plinov, amonijaka in drugih onesnaževal zraka v kmetijstvu. Besedilo je bilo objavljeno 10.1.2024 na e-demokraciji.

Pripombe na predlog nam lahko pošljete do ponedeljka, 15.1.2024 do 14. ure na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.