3. srečanje Kluba županj SOS gostila županja Vranskega

12. 1. 2024, Vransko – Županja Nataša Juhart je gostila 3. srečanje Kluba županj, ki deluje pod okriljem Skupnosti občin Slovenije. Glavna vsebinska tema pogovora je bilo prilagajanje na podnebne spremembe in organiziranje pomoči v kriznih razmerah.

Dr. Vlasta Krmelj, županja Občine Selnica ob Dravi in direktorica Energetske agencije za Podravje, je kolegicam županjam prestavila pomen prilagajanja na podnebne spremembe, glede na razsežnosti ranljivosti slovenskih lokalnih skupnosti. Na podlagi izkušenj iz občine Selnica ob Dravi, ki jo sama vodi, je županjam prestavila strategijo prilagajanja na podnebne spremembe in možne ukrepe za zmanjšanje ranljivosti ter ukrepe za prilagajanje, vključno s primeri pravilnega sajenja dreves, zelenih obcestnih zadrževalnikov in drugih sonaravnih rešitev. Županje so opravile tudi temeljito razpravo o pripravljenosti ekip civilne zaščite in organizaciji poziva v primeru kriznih razmer.

Po vsebinskem delu srečanja so županje izkoristile priložnost in preizkusile svoje spretnosti na poligonu AMZS Centra varne vožnje v dveh skupinah. Strinjale so se, da je takšen preizkus spretnosti dobrodošla preverba lastnih vozniških sposobnosti in poznavanja odzivnosti vozila, predvsem za vse, ki se dnevno podajajo na vozišče.

Klub županj deluje sedaj že deseto leto in je nastal z večanjem števila žensk na ključnih mestih odločanja v lokalni politiki. Županje znotraj njega izmenjujejo izkušnje, delijo izzive in nasvete, se medsebojno podpirajo in rešujejo marsikatero strokovno dilemo.

GALERIJA SLIK (Avtorica: Jasmina Vidmar, SOS)