Predlog Zakona o o spremembi in dopolnitvah ZIPRS24/25

V državnem zboru RS je objavljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025, v katerem se:

 • določajo novi namenski prihodki državnega proračuna,
 • določa nov proračunski sklad za obnovo, na katerem se bodo zbirala sredstva
  za odpravo posledic poplav in plazov,
 • določa se način izločanja sredstev mehanizma za okrevanje in odpornost na
  proračunski sklad za okrevanje in odpornost,
 • določa, da se soglasje k finančnemu načrtu posrednega uporabnika izda le v
  primeru, če je omenjeni finančni načrt uravnotežen, razen kadar je pripravljavec
  finančnega načrta javni sklad, katerega poslanstvo je izvajanje investicij.

Vabimo vas, da nam predloge in pripombe posredujete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do torka 16.1.2024.

Predlog zakona se nahaja spodaj: