Priglasitev sheme državne pomoči po skupinski izjemi v kmetijstvu in gozdarstvu

V sredo, 10.1.2024 je Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano organizirala seminar glede priprave Pravilnika za kmetijstvo za novo programsko obdobje in s tem povezanimi vlogami za priglasitev načrta pomoči.

Mario Plešej iz službe za razvoj in prenos znanja, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je uvodoma predstavil postopek priglasitve, obvezne sestavine vloge za priglasitev, obrazce za priglasitev sheme pomoči po skupinski izjemi in opozoril na najbolj pogoste napake, ki jih delajo priglasitelji, nato pa skupaj z go. Jano Erjavec, vodjo službe za razvoj in prenos znanja, odgovarjal na prejeta vprašanja udeležencev seminarja.