SOS izvedel prvo regijsko srečanje občin v Kamniku

V torek, 16.1.2024 je v Samostanu Mekinje potekalo 1. regijsko srečanje občin Gorenjske in Osrednjeslovenske regije, ki predstavlja prvo v ciklu sedmih regijskih srečanj v letu 2024. Zbrane županje in župane oz. podžupanje in podžupane ter direktorje in direktorice občinskih uprav je uvodoma pozdravil župan občine Kamnik Matej Slapar, ki je med drugim izpostavil predvsem posledice, ki so jih v občini deležni v sklopu lanskoletnih vremenskih ujm, ter predstavil druge vidnejše aktivnosti občine kot tudi tamkajšnje priljubljene izletniške lokacije.

V nadaljevanju je predsednik SOS dr. Vladimir Prebilič orisal področja in aktualne izzive občin, ki so obsegala ustreznejše financiranje občin in višino povprečnine, pridobivanje lastnih finančnih sredstev, kronološki pregled poizkusov ureditve in vzpostavitve ustreznih plač občinskih funkcionarjev, koordinacijske aktivnosti skupnosti in medsebojno sodelovanje občin v času poplav, reorganizacijo upravnih enot ter pomen pravočasnega vključevanja lokalne samouprave v sistemske spremembe, aktivnosti vezane na zdravstveno reformo ter potrebo po urejanju podobe naselij in krajine slovenskih občin.

Pri razpravi, ki je sledila, so zbrani znova izpostavili finančno podhranjenost občin, ki obsega tako zagotavljanje ustrezne višine povprečnine kot tudi odpravljanje plačnih nesorazmerij (zaposleni v občinski upravi, direktorji oz. direktorice OU, županje oz. župani). Govora je bilo tudi o zmanjšanju razlik med občinami pri pridobivanju lastnih finančnih sredstev kot je odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ). Prav tako so zbrani opozorili na aktualne in odprte dogovore z državo v zvezi z zakonodajo, ki obravnava interventne ukrepe za odpravo posledic lanskoletnih poplav in zemeljskih plazov. V zvezi s tem so dejali, da od države pričakujejo terminski plan izvedbenih sanacijskih ukrepov, saj občine niso pristojne za izvajanje vzdrževalnih del, občanke in občani pa občine redno naslavljajo z odprtimi vprašanji glede okrevanja, za katere pa v nastali situaciji nimajo zahtevanih informacij. Opozorili so tudi na razne administrativne prepreke vezane na koriščenje finančnih sredstev kot je na primer Načrt za okrevanje in odpornost (NOO). Pod drobnogledom so razpravljali še o reformah, kot sta zdravstvena in šolska, ni pa manjkala niti izpostava potrebe po zagotavljanju ustreznejše stanovanjske politike. Srečanje se je zaključilo s predstavitvijo širšega področja upravljanja z vodami s strani doc. dr. Primoža Banovca iz Fakultete za gradbeništvo in geodezijo.

Rdeča nit srečanja je bila potreba, da se občine še bolj poveže in na ta način poskrbi za potrebe občank in občanov, pri čemur Skupnost občin z veseljem ostaja v reprezentativni in povezovalni vlogi.