Dialog o urejanju prostora in pripombah na pripravo pravilnika o OPN in OPPN

V torek, 16.1.2024 je potekal odprti dialog SOS na temo dobrega in učinkovitega urejanja poselitve in preostalega prostora in priprave pravilnika o OPN in OPPN.

Bogdana Dražič je imela uvodno predstavitev o tem kako zagotoviti dobro in učinkovito urejanje slovenskih naselij ter predstavila tudi tujo prakso, nemški sistem. Izidor Jerala je v nadaljevanju govoril o prizadevanjih občin za operativno izvedbeno prostorsko načrtovanje na sistemski ravni. Povzel je predloge občin za pravilnik o pripravi OPN in OPPN, ki so bile posredovane ministrstvu za naravne vire in prostor ter komentiral odziv, da nobena od naših pripomb ni bila upoštevana.

Prisotni predstavniki občin so opozorili na dejstvo, da so občine tiste, ki so na podlagi zakona pristojne za urejanje prostora. Zato je pomembno, da ministrstvo prisluhne njihovim pobudam in predlogom. Tekom razprave, v kateri so sodelovali tudi zunanji strokovnjaki, so bila oblikovana izhodišča za nadaljnje pogovore z ministrstvom.