2. regijsko srečanje Skupnosti občin Slovenije potekalo v Ajdovščini

18. 1. 2024, Ajdovščina – V Vipavskem križu je potekalo 2. regijsko srečanje občin v organizaciji Skupnosti občin Slovenije. Predsednik SOS, dr. Vladimir Prebilič je predstavil delovanje Skupnosti občin Slovenije in vključevanje občin članic v aktivnosti SOS v letu 2023. Župani so razpravljali o zastarelosti nekaterih sistemskih rešitev, težavah na področju urejanja vodotokov, ohranjanju razvojnih nabojev na področjih, kjer poplav ni bilo in izzivih za lokalne skupnosti v letu 2024.

Dogodka so se udeležili predvsem župani občin Goriške regije. Dr. Vladimir Prebilič, predsednik SOS, je predstavil delovanje Skupnosti občin Slovenije in vključevanja občin članic v aktivnosti SOS. Izpostavil je predvsem uspešna prizadevanja za zagotovitev finančnih sredstev za lokalne skupnosti v okviru povprečnine, ki je v letu 2024 določena v višini 725,00 € in oblikovanje formule, ki v enem segmentu omogoča približek realnim stroškom občin z razdelitvijo dodatnih 20 mio. €. Izpostavil je tudi delo SOS na področju zagotavljanja lastnih virov občin, kot je to NUSZ in aktivnosti v času poplav in drugih naravnih nesreč v preteklem letu. Ne glede na uspehe pa je predsednik izpostavil, da »je popolnoma nerazumljivo, da se kot največje in najstarejše reprezentativno združenje občin moramo še zmeraj boriti za to, da nas nekatera ministrstva vključijo v oblikovanje zakonodajnih okvirjev. Vodilo državnemu nivoju bi moralo biti: nič o občinah brez občin!«

Župani so se na srečanju strinjali z županom gostujoče občine, Tadejem Beočaninom, da se praktično na vseh področjih upravljanja nižajo standardi in se soočamo s pomanjkljivimi sistemskimi rešitvami. Sistemi se ne prilagajajo realnosti današnjega časa, kar se odraža v pomakanju kadra, delovne sile, podnebnih spremembah idr. Poudarili so, da je državna raven ključna zato, da vzpostavlja sistem, a more pri tem vključevati občine, ki poznajo realne potrebe občank in občanov v različnih okoljih.

Tozadevno se še posebej opozorili na področje urejanja vodotokov, kjer se v praksi kažejo velike pomanjkljivosti. Opozorili so, da bi bilo potrebno vzpostaviti takšno sistemsko delovanje, da bi koncesionarji oz. izvajalci s sklenjenimi pogodbami slednje tudi dosledno izpolnjevali. Obenem so izpostavili, da vse občine poplav niso doživele, a posredno občutijo posledice. Župani Goriške regije so tako izpostavili, da je treba ohranjati razvojne potenciale, naboje in področja, prav v okoljih, ki niso bila prizadeta v poplavah.

V razpravi so župani izpostavili še pomembnejša problemska področja in izzive kot so storitve za otroke s posebnimi potrebami, zagotavljanje prevozov otrok v osnovne šole, financiranje lokalne skupnosti in še mnoge druge. Ob tem so prisotni ugotavljali, da je glede na rast cen storitev, dviga plač in drugih stroškov, rekordno visoki povprečnini nakljub, dogovorjena povprečnina na prebivalca že neustrezna, saj ne omogoča pokrivanja vseh stroškov izvajanja zakonskih nalog.

Galerija slik