Občina Ajdovščina gostila drugo regijsko srečanje

V Domu krajanov v Vipavskem križu je v četrtek, 18.1.2024 potekalo 2. regijsko srečanje občin Goriške regije, katerega so se udeležile tamkajšnje županje in župani. Župan gostujoče občine Ajdovščina Tadej Beočanin je tokrat zbrane sprejel na kulturni, zgodovinski in turistično izpostavljeni lokaciji znotraj občine.

Dobrodošlico je zbranim izrekel tudi predsednik SOS, dr. Vladimir Prebilič, ki je za iztočnice srečanja poleg delovanja Skupnosti občin Slovenije in vključevanja občin članic v aktivnosti SOS izpostavil še pogajanja v zvezi s povprečnino, aktivnosti v povezavi lanskoletnih poplav in drugih naravnih nesreč, sistemske izzive reorganizacije upravnih enot ter aktualne reforme (zdravstvene, šolske). Med drugim je poudaril, da ne glede na uspehe delovanja skupnosti občin ostaja nerazumljivo, da je še dandanes govora o potrebi vključevanja občin v zakonodajne predpise ministrstev. Namreč država z zakonodajnimi predpisi posega v pristojnosti občin, le-te pa bi morale imeti pravico in dolžnosti sodelovati pri naslavljanju sistemskih rešitev, saj poznajo realne potrebe občank in občanov v različnih okoljih.

Župani so se v razpravi, ki je sledila strinjali z gostujočim županom Beočaninom, in sicer da se praktično na vseh področjih upravljanja nižajo standardi in v zvezi s tem se občine soočajo s pomanjkljivimi sistemskimi rešitvami, ki se prilagajajo realnosti današnjega časa, to je od pomankanja delovne sile, strokovnega kadra in vse do podnebnih sprememb. V nadaljevanju razprave so zbrani združeno ugotavljali, da je iz lanskoletnih pogajanj dogovorjena povprečnina neustrezna, saj zaradi naraščanja cen storitev, različnih stroškov in dvigov plač v javnem sektorju ne omogoča več pokrivanja vseh stroškov izvajanja zakonskih nalog. Opozorili so tudi, da vse občine poplav niso doživele, a posredno občutijo posledice, le-te pa tudi državljani in državljanke. Občine zatorej poudarjajo, da je treba ohranjati razvojne naboje in področja tudi v okoljih, ki niso bila prizadeta v poplavah. Že drugič pa so župani in župani na regijskem srečanju opozorili, da je državna raven za projekte, ki so vključeni in se bodo financirali iz načrta za okrevanje in odpornost (NOO), nenadoma začela izločati stroške, ki naj bi bili neopravičeni, a je slednje predvsem nelogično, ker so le-ti nastali v povezavi z evropskimi projekti in so tako upravičeni. Dodatno so župani izpostavili hudo nedelujoč sistem vzdrževanja vodotokov in v povezavi s tem opozorili, da bi bilo potrebno vzpostaviti takšno sistemsko delovanje, da bi koncesionarji oz. izvajalci s sklenjenimi pogodbami slednje tudi dosledno izpolnjevali. Med področji, ki jih občine te regije občutijo kot problematične so še storitve za otroke s posebnimi potrebami, zagotavljanje prevozov otrok v osnovne šole, financiranje lokalne skupnosti in druge.
Regijsko srečanje se je zaključilo v pozitivnem in sproščenem vzdušju, kjer ni manjkalo izmenjave dodatnih informacij in idej na aktualne izzive.

Galerija SLIK.