Podpis dogovora županj in županov občin, ki prejemajo sredstva za sofinanciranje obveznosti z evidentiranimi romskimi naselji

Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju z Občino Trebnje v sredo 17. 1. 2024 v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje organizirala slavnostni podpis Dogovora županj in županov občin, ki prejemajo sredstva za sofinanciranje obveznosti z evidentiranimi romskimi naselji.

Dogovor so podpisale županje in župani občin, v katerih so evidentirana romska naselja, in ki prejmejo državna sredstva v skladu z 20. a členom Zakona o financiranju občin. Na slavnostnem podpisu Dogovora so se občine zavezale, da bodo aktivno uresničevale pravice romske skupnosti na področjih izobraževanja, kulture, zaposlovanja, urejanja prostora, varstva okolja, zdravstvenega in socialnega varstva, ter vključevanja v odločanje o javnih zadevah, ki se tičejo romske skupnosti.

Predsednik Skupnosti občin Slovenije, dr. Vladimir Prebilič, je v zvezi s podpisanim Dogovorom obrazložil: »Županje in župani smo se s podpisom medsebojno zavezali k sodelovanju pri integraciji romske skupnosti. Znotraj Skupnosti občin Slovenije smo sestavili nabor nalog, ki ponazarja možna področja ukrepov, ki vodijo k učinkovitemu naslavljanju izzivov z integracijo romske skupnosti in zanje predlagamo porabo finančnih sredstev, prejetih na podlagi 20a člena Zakona o financiranju občin. Segmenti, ki jih katalog nalog obravnava so različni in so prepuščeni avtonomni presoji vsake občine, glede na specifične
potrebe in izzive. Največkrat gre za naloge na področjih izgradnje potrebne infrastrukture, reševanje stanovanjskih problemov, adaptacije stanovanj in dejavnosti na področju vzgoje in izobraževanja.«

GALERIJA SLIK