Spletna predstavitev Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije

Skupnost občin Slovenije je v četrtek, 18. januarja 2024 izvedla spletni seminar Predstavitev Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (v nadaljevanju ZUNPEOVE), ki je stopil v veljavo 3. avgusta 2023.

Podrobnosti zakona sta predstavila Dr. Tomislav Tkalec in Mirna Tomažin iz Sektorja za obnovljive vire energije na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo. Udeleženkam in udeležencem seminarja sta podala informacije z izpostavitvijo tematik kot so potencialna prednostna območja za sonce in veter, predpisana prednostna območja za sončne elektrarne, obvezna postavitev fotonapetostnih naprav pri novogradnjah (nad 1.000m2) in obstoječih objektih in parkiriščih (nad 1.700m2), poenostavitev in pohitritev nekaterih postopkov, regulativni peskovniki, spremljajoča energetsko dejavnost na določenih zemljiščih (kmetijska, gozdna, vodna, odlagališča, prometne površine idr.)  ter dodatno enkratno nadomestilo občinam za vetrne elektrarne.

Udeleženke in udeležence iz občin so pri tem zanimale predvsem zakonske obveznosti. Med drugim hierarhija pravnih aktov kot je na primer relacija ZUNPEOVE in Občinskega prostorskega načrta (OPN), specifike umeščanja sončne elektrarne v prostor pod različnimi pogoji (na predpisanih prednostnih območjih kot so nekdanji površinski kopi mineralnih surovin, pri spremembi (podobne) namenske rabe in drugem), informacije kot so ali je predvideno enkratno nadomestilo za občine samo za vetrne elektrarne in ne tudi za geotermalne elektrarne; ali je predvideno financiranje nosilne konstrukcije za postavitev sončnih elektrarn na parkiriščih ter druge specifike.

Razprava se je med drugim zaključila z izpostavo težnje državne in evropske ravni po naslavljanju izzivov slovenske družbe na področju okolja, energetike in podnebja.

Predstavitev je dostopna na tej povezavi.