Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti

Vlada Republike Slovenije je na seji z dne 18. 1. 2024 izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti.

Najpomembnejša sprememba, ki jo prinaša uredba, je podaljšanje roka za lokalne skupnosti, da pripravijo oziroma uskladijo neuradna prečiščena besedila svojih pravnih aktov, ki so bili nazadnje spremenjeni in dopolnjeni oziroma je bilo vanje nazadnje poseženo do 1. maja 2023, tj. do datuma začetka uporabe aplikacije za vnos podatkov in neuradnih prečiščenih besedil, ki je sestavni del registra pravnih aktov lokalnih skupnosti. Rok se podaljšuje do 1. aprila 2025, saj je bilo ocenjeno, da je v času odpravljanja posledic lanskoletnih naravnih nesreč tovrstni ukrep pomemben prispevek k lajšanju izzivov, s katerimi se soočajo lokalne skupnosti.

Uredba prinaša tudi jasnejši zapis glede začetka opravljanja upravljanja novega registra in še nekatere manjše prilagoditve določb, ki so se izkazale za potrebne glede na vzpostavljeno prakso izvajanja osnovne uredbe in ugotovljene dileme pri tolmačenju njenih določb.