Na tretjem regijskem srečanju v Občini Ilirska Bistrica

V torek, 23.1.2024 je v sejni sobi Doma na Vidmu v Ilirski Bistrici potekalo 3. regijsko srečanje, kjer so se sestale županje in župani ter direktorice in direktorji občin Obalno-kraške in Primorsko notranjske regije. Srečanje je gostil župan druge največje občine dr. Gregor Kovačič.

Zbrane je sprejel predsednik SOS dr. Vladimir Prebilič, ki je uvodoma predstavil delovanje Skupnosti občin ter aktivnosti, ki so vezane na delovanje največje reprezentativne skupnosti občin, vse od vzpostavitve novega spletnega portala, izvajanja izobraževalnih aktivnosti in dogodkov do pogostejšega informiranja javnosti v medijih. V nadaljevanju je predstavil aktivnosti v povezavi s financiranjem občin kot tudi nesorazmerja, ki so vezana predvsem na pridobivanje lastnih finančnih sredstev občin kot je NUSZ ter vzpostavitev ustreznih plač občinskih funkcionarjev. Izpostavil je še intenzivno sodelovanje skupnosti pri pripravah interventnih zakonov, kjer pa si občine zaradi izkušenj s terena, ki jih imajo, želijo več posluha države, predvsem dialoga o tem, kako posamezne ukrepe implementirati.

Ena izmed osrednjih tematik regijskega srečanja je bila tokrat upravljanje prostora. Župan Občine Ilirska Bistrica je tako izpostavil kadrovsko podhranjenost Ministrstva za naravne vire in prostor, ki pokriva področje upravljanja prostora in v zvezi s tem predstavlja osrednje ministrstvo od katerega je odvisno umeščanje preostalih aktivnosti (ministrstev) v prostor. Podobna pobuda je prišla od zbranih tudi na področju upravljanja evropskih sredstev in zato pristojnem resornem ministrstvu. V nadaljevanju so zbrani izpostavili še izzive pridobivanja uporabnih dovoljenj, ki so jih tamkajšnje občine naslovile na upravne enote pri sami realizaciji projektov. Zbrani pa so v zvezi s tem opozorili na potrebo po odpravljanju oz. zmanjševanju administrativnih preprek na področju prostorske zakonodaje, med drugim tudi na podeželju, kjer občine čutijo stisko in pomankanje priložnosti pri dialogu z državo zaradi hitrih odločitev, ki so vezane na umeščanje državnih prostorskih načrtov (DPN).

Med drugim je bila med razpravo velika pozornost namenjena prihodkovni strani občin kot tudi načinu, kako še boljše upravljati s stroški občin. Druge obravnavane tematike so bile še ustreznejše financiranje občinske uprave, razvrednotenje občinske redarske službe, tujci in reševanje stanovanjske problematike, črpanje evropskih sredstev ter drugo.

Galerija slik.