O Programu upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023-2028

V četrtek, 25.1.2024 je v Hiši Evropske Unije v Ljubljani potekala predstavitev Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023-2028 in dobrih praks izvajanja ukrepov za nosilce upravljanja prostora.

Uvodoma je pozdravu predstavnice Ministrstva za naravne vire in prostor sledil nagovor predstavnika Skupnosti občin Slovenije. Zbrane je pozdravil in nagovoril župan občine Cerknica in član predsedstva SOS, Marko Rupar. Poleg izpostavljenega dejstva, da se država ponaša z najvišjim deležem območij Natura 2000 v Evropski uniji, je poudaril, da je prav tako 41 odstotkov občine, ki ji županuje, od skupaj 241 km2 pod tovrstno zaščito ter da sta bila leta 2000 tako občina kot javni zavod Notranjski park dobitnika Slovenske nagrade Natura 2000, kar potrjuje uspešno sodelovanje med vsemi deležniki v prostoru na področju ohranjanja narave.

V nadaljevanju je cerkniški župan izpostavil, da bomo lahko le s trajnostnimi pristopi ozirajoč vseh vidikov v prostoru ohranili naravo ter dosegli dolgoročne koristi za rastline, živali in ljudi. Kot opaža, naj bi bili slednji velikokrat spregledani, ob čemur je pojasnjevalno izpostavil manj ustrezen primer varovanja narave podzakonskega akta kot je (bila) uvedba kmetijskih praks ohranjanja okoljsko občutljivega travinja (OOTT) na območjih Natura 2000 ter v povezavi s tem izpostavil mnenje, da bomo s preveč restriktivnimi ukrepi in nerazumnimi prepovedmi povzročili ravno nasprotno od želenega. Treba se je namreč zavedati, da sprožajo popolne prepreke razvojnih priložnosti v lokalnih okoljih velik odpor, saj se posamezna območja pretirano ščiti, s tem pa onemogoča gospodarjenje. V zvezi s tem je pozval pristojne institucije k iskanju (skupnih) načinov varovanja okolja na sistemski kot tudi izvedbeni ravni.

V imenu Skupnosti občin Slovenije je še med drugim izpostavil, da se bomo še naprej trudili za čim bolj tvorno sodelovanje s pristojnim ministrstvom pri izobraževalnih in ozaveščevalnih aktivnostih med drugim tudi s primeri dobrih praks iz tujine kot tudi, da bodo občine čim bolj uspešneje sodelovale pri implementaciji ukrepov Programa upravljanja območij Nature 2000 za obdobje 2023 – 2028.

Tekom srečanja so bile izpostavljene še predstavitve PUN 2023-2028 s strani predstavnikov pristojnega ministrstva, to je MNVP s poudarkom na novostih, ki jih prinaša novo programsko obdobje, in ukrepih PUN 2023-2028, katerih nosilec so občine oz. njihovi oddelki, ki pokrivajo področje varstva okolja in ohranjanja narave. Niso pa na srečanju manjkale niti predstavitve izvajanja ukrepov za Naturo 2000 v posameznih občinah. Ob koncu srečanja so zbrani lahko prisluhnili še predstavnikom Zavoda RS za varstvo narave, ki so predstavili pomembne novosti za presojevalce, in jih ponazorili s praktičnimi primeri.

Dogodek, ki predstavlja projektno aktivnost in se izvaja v okviru projekta LIFE kot integrirani projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji (LIFE-IP NATURA.SI), se je izvedel uspešno in s pestro razpravo.