ODPRTO EVIDENTIRANJE - za članico v Slovenski delegaciji v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti

Spoštovane, spoštovani

V skladu z delitvijo mest med reprezentativnimi združenji Skupnost občin Slovenije v slovensko delegacijo v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope predlaga eno članico/člana in eno nadomestno članico/člana.

Na podlagi zavrnitve predlagane delegacije, ki ni izpolnjevala kriterija politične zastopanosti v skladu z rezultatom volitev SOS odpira postopke evidentiranja za imenovanje članice v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti pri SE iz vrst SOS-a.


Glede na dejstvo, da gre za dopolnjevanje že imenovane delegacije, ki jo trenutno sestavljajo spodaj navedene članice in člani, mora predlagana članica izpolnjevati naštete kriterije na način, da bo celotna delegacija izpolnjevala našteta merila.

ČLANI/ČLANICE SLOVENSKI DELEGACIJI V KLRO 2020-2025
  Ime in priimek Funkcija ObčinaRegijaStrankaSTRANKA V KLROPredlagatelj
1Dr. Vladimir PrebiličŽupanKOČEVJEJugovzhodnaNeodvisna listaSDZOS
2     SOS
3Stojan AuerŽupanMO MARIBORPodravskaNeodvisna listaEPPZMOS
NADOMESTNE ČLANICE/ČLANI V SLOVENSKI DELEGACIJI V KLRO 2020-2025
Ime in priimekFunkcijaObčinaRegijaStranka v KLROPredlagatelj
1Boris ZupančičPodžupanŠkofljicaOsrednjeslovenskaSDSSOS
2Jasna SoftićPodžupanjaMO KOPERObalno-KraškaNeodvisna listaZMOS
3     ZOS

Predlagana članica in nadomestni član predlagan s strani SOS morata glede na že imenovano delegacijo, ter glede na določila iz Sklepa o merilih in postopkih za sestavo delegacij reprezentativnih združenj občin v mednarodnih organizacijah občin, izpolnjevati sledeče pogoje:

  • predlagana kandidatka za članico mora biti ženskega spola/ za nadomestno članico/člana je lahko ženskega ali moškega spola
  • predlagana kandidatka za članico ter kandidatka/kandidat za nadomestnega člana morata biti izvoljena predstavnica/predstavnik (županja/župan, podžupanja/podžupan, članica/član OS)
  • predlagana kandidatka za članico oz. kandidatka/kandidat za nadomestno članico/člana mora prihajati iz ene od statističnih regij (zasavske, posavske, savinjske, osrednjeslovenske, koroške ali goriške)
  • predlagana kandidatka za članico morata biti člana politične stranke Svoboda, ali kandidatka/kandidat neodvisne liste;
  • kandidatka/kandidat za nadomestno članico/člana mora biti član stranke SDS
  • predlagani kandidati morajo govoriti vsaj en tuj jezik

Pozivamo vas, da nam predlagate ustrezno kandidatko oziroma kandidata najkasneje do srede, 31.1.2024 do 12. ure na elektronski naslov info@skupnostobcin.si ali po faxu 02/ 234 15 03 ali na naslov: Skupnost občin Slovenije, Partizanska 1, 2000 Maribor.