Ustanovna seja Komisije za kulturo in kulturno dediščino pri SOS

16. januarja je potekala konstitutivna seja Komisije za kulturo in kulturno dediščino pri SOS. Nove članice in člani so se srečali preko spleta in razpravljali o predlogu Zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi in podprli predvidene rešitve. Spremembe zakona dopolnjujejo in operacionalizirajo zavezo iz veljavnega 82.b člena ZUJIK, ki narekuje primerljivo plačilo samozaposlenih v kulturi z uslužbenci v javnem sektorju oziroma primerljivim delovnim mestom, določenim s kolektivno pogodbo primerljive dejavnosti, če takšnega delovnega mesta v sistemu plač v javnem sektorju ni. Obravnavali so tudi predlog Zakona o medijih, ji je v javni razpravi do konca meseca januarja in nanj podali pripombe in izpostavili možne problemske točke. Članice in člani komisije so za predsednika komisije tudi v tem mandatnem obdobju izvolili Marka Funkla, župana občine Hrastnik.