Župan Občine Sevnica gostil četrto regijsko srečanje

Dne 25.1.2024 je v grajski dvorani Hotela Ajdovec v Sevnici potekalo 4. regijsko srečanje v organizaciji SOS, kjer so se sestali župani občin Posavske in Zasavske regije. Župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk je uvodoma pozdravil in nagovoril zbrane župane predvsem o razvojnih značilnostih in izzivih Posavja in Zasavja, ki se kažejo predvsem v redki poseljenosti, razgibanosti terena in strukturi delovnih mest. Med drugim je povedal, da se v regiji soočajo z visokim deležem občank in občanov, ki dnevno migrira v večja urbana središča, izpostavil pa je tudi vse pogostejši trend ukinjanja delovnih mest javnih uslužbenk in uslužbencev.

Pozdravu gostujočega župana je sledil nagovor predsednika SOS, dr. Vladimirja Prebiliča, ki je uvodoma izpostavil tematiko financiranja občin kot tudi stališča asociacij občin v zvezi z lanskoletnimi dogovori glede povprečnine, ki je tekom srečanja predstavljala tudi osrednjo temo pogovorov v razpravi. Kot so utemeljevali zbrani, je sporna predvsem višina povprečnine, ki je določena v skladu s 23. členom Zakona o financiranju občin, ki med drugim neustrezno upošteva razvojni indeks, kar občutijo predvsem tamkajšnje občine in prebivalci na podeželju. V razpravi v zvezi s tem so izpostavili tudi nespremenljivo dejstvo, da v občinah ni na voljo gradbenih parcel, ter opažanje, da Stanovanjski sklad RS sistemsko usmerja denar v reševanje stanovanjske problematike predvsem v večjih urbanih središčih, kar naj bi bila tam večja potreba, a se pri tem ne zavedajo, da bi za podoben obseg investicij na podeželju pridobili več stanovanj in tudi samo gradnjo hitreje realizirali.

Preostale obravnavane teme so bile med drugim različne odmere Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) v občinah Slovenije kot tudi vprašanje upravičenosti zaračunavanja (odmere) NUSZ za verske dejavnosti, ki so v uporabi verskih skupnosti. Na srečanju ni manjkalo niti pogovorov o plačah občinskih funkcionarjev in aktivnosti, ki se bodo v zvezi s tem še izvajale ter drugem. V nadaljevanju srečanja je v povezavi z lanskoletnimi poplavami predsednik SOS izpostavil še izjemno solidarnost in medsebojno pomoč občin ter zbranim predal tudi sporočilo, ki je bilo večkrat naslovljeno na državo in sicer, da se mora sanacija odpravljati postopoma in ne v škodo nekaterih občin.

Ob koncu srečanja je generalna sekretarka SOS Jasmina Vidmar znova pozvala občine k nadaljnjemu aktivnemu naslavljanju potreb za še uspešnejše premagovanje izzivov občin na sistemski ravni. 

Galerija slik.