Podpredsednik SOS opozoril na nujno sistemsko reševanje problematike otrok iz težavnih socialnih okolij

Župan Gregor Macedoni se je v četrtek, 11. januarja 2023, v imenu Skupnosti občin Slovenije udeležil seje Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo v Državnem zboru, na kateri so obravnavali Poročilo vlade o položaju romske skupnosti v Sloveniji. Župan je izpostavil nekatere pomanjkljivosti poročila in opozoril na potrebno zakonodajno sistemsko in celovito reševanje problematike otrok iz težavnih socialnih okolij, kjer se stanje ne izboljšuje. Med temami, ki jih je potrebno čim prej  nasloviti in učinkovito ukrepati, je župan izpostavil neobiskovanje osnovne šole in zaradi nedavnega streljanja na prostem v času praznikov v Novem mestu tudi varnostno situacijo.