5. regijsko srečanje SOS v Novem mestu

30. 1. 2024, Novo mesto – župani občin Jugovzhodne Slovenije so se zbrali na 5. regijskem srečanju občin v organizaciji Skupnosti občin Slovenije. Srečanje je gostil novomeški župan in podpredsednik SOS, mag. Gregor Macedoni, ki je uvodoma orisal aktualne tematike kot so financiranje občin, primeren obseg in poraba sredstev ter razvitost občin z namenom, da se znotraj Skupnosti občin Slovenije tudi v prihodnje tem področjem nameni več pozornosti in celostne obravnave.  

Ob informaciji, da Ministrstvo za javno upravo pripravlja nove kazalnike razvojne ogroženosti, so županje in župani izpostavili pričakovanje, da se še pred njihovo vključitvijo v nov sistem z reprezentativnimi zastopniki občin opravi razpravo ter občinam predstavi finančne učinke načrtovanih sprememb. Ob širši razpravi o učinkih kazalnikov razvojne ogroženosti občin so se prisotni strinjali, da bi ti v bodoče morali tudi razvojno uspešnejše občine dodatno nagrajevati.

Med drugimi obravnavanimi tematikami je bila še odmera Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ). Predsednik SOS, dr. Vladimir Prebilič, je predstavil načrte organizacije za izdelavo priporočil lokalnim skupnostim za sistem odmere NUSZ tako, da bo  v največji meri spodbujal lokalni razvoj, saj so sredstva iz tega naslova namenjena investicijam v izgradnjo oz. obnovo cest, kulturo, predšolsko vzgojo, javno razsvetljavo in drugo, vrača v lokalno okolje, kjer se jih kot javno dobro na različne načine dnevno uporablja.

Na področju predšolske vzgoje je dr. Prebilič predstavil nove poizkuse prenove pogojev in standardov za gradnjo in opremo vrtcev ter dela vzgojiteljev in vzgojiteljic. V razpravi med župani je prevladalo stališče, da kot družba živimo na visokih standardih glede na vrednost bruto domačega proizvoda, in jih je zaradi tega potrebno uskladiti. Porabiti namreč ne moremo več kot smo ustvarili.

Zbrani so ob koncu srečanja obravnavali še nedovoljene vstope v državo in integracijo tujcev z naslova zagotavljanja ustrezne socialne politike. V zvezi s tem je novomeški župan Macedoni poudaril, da je treba pravice in dolžnosti v samem procesu integracije smiselno povezovati, opozoril na potrebno zakonodajno sistemsko in celovito reševanje problematike. Župani regije Jugovzhodne Slovenije so v razpravi poudarili, da je v bodoče med lokalnimi skupnostmi (in tudi državo) potrebno izmenjavati izkušnje in integracijske prakse s tujci in migranti ter nujnost, da država zagotovi dodatne finančne vire za nekatere naloge občin na obmejnem območju, ki jih morajo te opravljati zaradi nelegalnih prehodov.  

Sporočilo za javnost

Galerija slik