Izhodišča za sklenitev Kolektivne pogodbe za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave lokalnih skupnosti

Ministrstvo za javno upravo nam je v pregled in mnenje posredovalo Izhodišča za sklenitev Kolektivne pogodbe za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave lok. skupnosti.

Izhodišča so dostopna na povezavi TUKAJ Vaše morebitne pripombe in predloge nam na obrazcu prosimo posredujte do torka, 7. 2. 2024  na naslov neza.jager@skupnostobcin.si.