6. regijsko srečanje Skupnosti občin Slovenije v Mozirju

1. 2. 2024, Mozirje – župani občin Savinjske in Koroške regije so se zbrali na 6. regijskem srečanju občin v organizaciji Skupnosti občin Slovenije. Srečanje je gostil mozirski župan Ivan Suhoveršnik, ki je po uvodnem pozdravu zbranim predstavil uspešen zaključek investicijskih projektov v lokalni skupnosti, pri čemer ni mogel mimo lanskoletnih poplav in posledic, ki so jih le-te prizadele lokalni skupnosti in lokalnemu prebivalstvu.

V nadaljevanju je predsednik SOS, dr. Vladimir Prebilič, izpostavil financiranje občin in poudaril, da so bila lanskoletna pogajalska izhodišča Skupnosti občin Slovenije pripravljena na podlagi dejanskih stroškov občin, v kolikor pa se bodo skozi leto pokazala bistvena odstopanja od slednjih (npr. inflacija, dvig cen blaga in storitev, plače), bo Skupnost občin Slovenije v imenu občin članic zahtevala popravek povprečnine. Prav tako je dr. Prebilič napovedal, da so v okviru Skupnosti občin ponovno pristopili k iniciativi iskanja  sistemskih popravkov zakonodaje za finančno razbremenitev občin (npr. predšolska vzgoja, prevozi šoloobveznih otrok, otroci s posebnimi potrebami,…). V širši razpravi so zbrani združeno ugotavljali, da povprečnina predstavlja sicer največji občinski prihodek, ki pa mora pokrivati izvajanje rednih zakonskih nalog, poleg tega pa odraža tudi investicijski potencial za črpanje evropskih sredstev, kjer pa vse višje obresti zavirajo njegovo celotno aktivacijo.

Prav področje črpanje evropskih sredstev v aktualni evropski finančni perspektivi je tema, ki županjam in županom Savinjske in Koroške regije predstavlja precejšnji izziv. V razpravi so namreč izpostavili, da slednja z njihovega vidika ne nagovarja ključnih razvojnih prioritetregije ali pa ne naslavlja izzivov financiranja investicij manjših občin. Županje in župani ob so se ob tem zgroženo spraševali ali bo sploh mogoče na področju Savinjske in Koroške regije v naslednjih letih izvajati razvojne projekte.

Na področju sociale so zbrani posebej izpostavili absurdno visoke stroške za uporabnike institucionalnega varstva kot tudi visoke stroške občin zaradi ustanavljanja zasebnih vrtcev. Sofinanciranje dejavnosti slednjih s strani občin je namreč trenutno zakonodajni avtomatizem, ne oziraje se na realne potrebe po razpoložljivih vrtčevskih mestih, obenem pa lokalna skupnost nima nobenega vpliva pri vprašanju ustanovitve zasebnega vrtca na svojem območju. Županje in župani so se soglasno strinjali da je na tem področju potrebno razmisliti, kako se sistemsko lotiti preureditve tega področja.

Predsednik SOS, dr. Vladimir Prebilič, je predstavil načrte organizacije za izdelavo priporočil lokalnim skupnostim za sistem odmere NUSZ tako, da bo  v največji meri spodbujal lokalni razvoj in odgovarjal na potrebo po odmeri NUSZ za nezazidana stavbna zemljišča. Med razpravo so zbrani dodatno  izpostavili potrebo po naslavljanju stanovanjske problematike, vse od zmanjševanja števila nenaseljenih nepremičnin do razpoložljivosti samih gradbenih parcel.

Zbrani so ob koncu srečanja razpravljali še o potrebni vzpostavitvi ustreznih plač občinskih funkcionarjev ter neodzivnosti regijskih tehničnih pisarn pri upravljanju sanacij vodotokov.

Galerija slik