Uveljavitev sprememb in dopolnitev Uredbe o registru upravnih aktov lokalnih skupnosti ter drugih aktivnosti

Dne 19. 1. 2024 je bila v Uradnem listu Republike Slovenije objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 4/24; v nadaljnjem besedilu: novela uredbe), ki bo začela veljati 3. 2. 2024.

Najpomembnejša sprememba, ki jo za lokalne skupnosti prinaša novela uredbe, je podaljšanje roka za pripravo oziroma uskladitev neuradnih prečiščenih besedil pravnih aktov, ki so bili nazadnje spremenjeni in dopolnjeni oziroma je bilo vanje nazadnje poseženo do 1. maja 2023, tj. do datuma začetka uporabe aplikacije za vnos podatkov in neuradnih prečiščenih besedil, ki je sestavni del registra pravnih aktov lokalnih skupnosti. Rok za to opravilo se podaljšuje do 1. aprila 2025, saj je bilo ocenjeno, da je v času odpravljanja posledic lanskoletnih naravnih nesreč tovrstni ukrep pomemben prispevek k lajšanju izzivov, s katerimi se soočajo lokalne skupnosti.

Na sledečih povezavah najdete: