Osnutek predloga Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje objavilo osnutek predloga Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033, ki ga je pripravila strokovna delovna skupina pod vodstvom dr. Janeza Vogrinca z ljubljanske Pedagoške fakultete (več tukaj: https://www.gov.si/novice/2024-02-06-objavljen-je-osnutek-predloga-nacionalnega-programa-vzgoje-in-izobrazevanja-za-obdobje-2023-2033/).

Osnutek najdete TUKAJ.

Z vidika pristojnosti občin med drugim izpostavljamo Strateški cilj 6.1: Dograditi vzgojno-izobraževalni sistem – Podcilj 1: Nadgraditi sistem predšolske vzgoje z ukrepi:

 • Uvedba obveznega brezplačnega dnevnega programa za predšolske otroke eno leto pred vstopom v šolo.
 • Pri izvedbi brezplačnega dnevnega programa za predšolske otroke eno leto pred vstopom v šolo se zagotovi sočasnost dveh vzgojiteljev v obsegu šest ur dnevno.
 • Program za predšolske otroke kot javno službo izvajajo javni vrtci in zasebni vrtci s koncesijo. Koncesijo pridobi zasebni vrtec za omejen čas 10 let z možnostjo podaljšanja. Koncesija se lahko podeli tudi zasebnemu vrtcu, ki izvaja program po posebnih pedagoških načelih.
 • Sistem mora zagotoviti vsem otrokom po končanem starševskem dopustu dovolj mest v javnih vrtcih in zasebnih vrtcih s koncesijo.
 • Pri osnovnih šolah, pri katerih delujejo vrtci kot enote, se določi maksimalno število oddelkov, v katerih je še mogoče, da vrtec deluje znotraj šole. Če je oddelkov vrtca več kot 10, se mora vrtec vzpostaviti kot samostojna organizacijska enota, ki jo vodi ravnatelj, ki je poslovodni in pedagoški organ.
 • Vrtec vključuje od 10 do 40 oddelkov.
 • Spremeni se 17. člen Zakona o vrtcih, in sicer tako, da se ukine fleksibilni normativ.
 • Ohraniti se mora normativ 20 oddelkov vrtca na svetovalnega delavca.
 • Vzpostavi se namensko financiranje dejavnosti predšolske vzgoje v odnosu država – občina, na način, da se omogoči načrtovanje posameznih stroškov dejavnosti predšolske vzgoje pa tudi večji nadzor nad namensko porabo sredstev, namenjenih občinam za dejavnost predšolske vzgoje. Zaradi zagotavljanja bolj izenačenih pogojev financiranja za starše iz različnih občin Slovenije se določi najvišja nominalna vrednost znižanega plačila staršev za vrtec, ohrani pa se devet dohodkovnih razredov.
 • V vrtcu je treba zagotoviti prostorski normativ najmanj 3 m2 na otroka, brez upoštevanja prostorov zunaj igralnice.
 • Vsak vrtec mora oblikovati vzgojni načrt.
 • Postopen dvig ravni zahtevane izobrazbe za pomočnike vzgojitelja

Prosimo za vaš komentar in pripombe do 29. 2. 2024 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si