Poziv za pridobitev in podaljšanje naziva Branju prijazna občina 2024

Naziv Branju prijazna občina, ki ga podeljujejo Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo, se v letu 2024 podeljuje osmič. Z nazivom želimo poudariti aktiven prispevek občin k izboljšanju bralne pismenosti, spodbujanju branja in razvoju bralne kulture v celotnem nacionalnem prostoru.

Natečaj je odprt od 8. februarja 2024, in bo odprt do 30. septembra 2024.

Naziv bo občinam podeljen 1. decembra 2024 v okviru dogodkov za Ta veseli dan kulture.