Predlog Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za spodbujanje energije iz obnovljivih virov in soproizvodnje z visokim izkoristkom ter energijsko učinkovito daljinsko ogrevanje in/ali hlajenje

V medresorski obravnavi je predlog Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za spodbujanje energije iz obnovljivih virov in soproizvodnje z visokim izkoristkom ter energijsko učinkovito daljinsko ogrevanje in/ali hlajenje, do katerega predloga dostopate tukaj.

Vsebina predloga pravilnika je vezana na tehnične specifikacije, spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči, kumulacijo in spremljanje prejemnikov državne pomoči ter vodenje evidenc in poročanje.

Komentarje v obliki predlogov v preglednici pošljete do srede 6.3.2024 na ana.plavcak@skupnostobcin.si