Dogovor o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice indatumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024 - Obvestilo

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo obvestilo z dodatnimi pojasnili glede podpisanega Dogovora o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024 in na njegovi podlagi sklenjenih aneksov h kolektivnima pogodbama.

Obvestilo objavljamo tukaj: