Sklep o vrednosti točke za določitev vrednosti stanovanja

Obveščamo vas, da , da je na podlagi šestega in sedmega odstavka 116. člena Stanovanjskega zakona v zvezi z drugim odstavkom 44. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona, minister za solidarno prihodnost sprejel sklep o vrednosti točke za določitev vrednosti stanovanja.
Statistični urad Republike Slovenije je na svoji spletni strani objavil podatek o letni inflaciji v letu
2023, in sicer je letna inflacija v letu 2023 znašala 4,2 odstotka.
V skladu z navedenim je ugotovljena nova vrednost točke, ki znaša 3,65 eura in se uporablja od
1.4.2024 dalje.
Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 13/2024.

Obvestilo MSP