Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje - PREDLOG

Obveščamo, da je v obravnavi osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje.

S predlogom zakona se:

  • spreminjajo kriteriji za izračun povračila dela stroškov občinam iz naslova povečanega nadzora državne meje (9.a člen) in vsebinsko nadgrajuje institut povračila dela stroškov občinam zaradi izrednih dogodkov z določitvijo vsebinskih in postopkovnih pravil za izračun in izplačilo dela stroškov občinam ob državni meji (9.b člen);
  • z dopolnitvijo 15. (in 45.) člena z namenom enakopravne obravnave slovenskih državljanov v razmerju do državljanov Evropske unije določa, da državljan Republike Slovenije lahko vstopi ali zapusti Slovenijo z veljavno osebno izkaznico ali veljavnim potnim listom ter določa prekršek za kršitev navedene določbe;
  • s spremembo 22. člena pri določanju območja mejnega prehoda namesto soglasja določa predhodno mnenje pristojnih organov na posameznem območju;
  • z novima 24.a in 24.b členoma določa strateške mejne točke in njihova območja, vsebine, ki se nanašajo na gradnjo, postavitev in prostorsko ureditev le-teh ter vsebine, ki se nanašajo na upravljanje nepremičnega premoženja na območju strateških mejnih točk, mejnih prehodov in nekdanjih mejnih prehodov na kopenskih mejah;
  • z dopolnitvijo 30. člena pri pooblastilu kontrole prevoznega sredstva in stvari določa izjema od pravice prisotnosti lastnika oziroma posestnika stvari pri izvedbi navedenega pooblastila;
  • s spremembo 35.b člena določa nov standard za izvedbo izravnalnega ukrepa »kontrola osebe, pregled prevoznega sredstva in stvari«;
  • s spremembo 51. člena določa uporaba pooblastila zadržanje osebe tudi v okviru izvajanja izravnalnih ukrepov.

Predlog najdete TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo za pregled predloga in posredovanje vaših pripomb najkasneje do četrtka, 7. 3. 2024 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.