Posvet o ustanavljanju pokrajin - v Sloveniji regionalizacija nujna

V dvorani Državnega sveta se je v organizaciji Državnega sveta RS in Inštituta za ustavno pravo odvil posvet Ustanavljanje pokrajin. Namen posveta je bil v luči prizadevanj za uresničitev ustavne določbe o pokrajinah, ki je bila sprejeta s širokim političnim konsenzom, spodbuditi priprave za ustanovitev pokrajin in odgovoriti na vsa odprta vprašanja, ki morajo biti razrešena pred njihovo ustanovitvijo. Stališča Skupnosti občin Slovenije je zastopal predsednik, dr. Vladimir Prebilič.

Na posvetu o ustanavljanju pokrajin, kjer so svoja stališča predstavili predsednik Državnega sveta Marko Lotrič, minister za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksander Jevšek, minister za javno upravo mag. Franc Props, direktor Inštituta za ustavno pravo zasl. prof. dr. Ciril Ribičič, prof. dr. Katja Vintar Mally s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, zasl. prof. dr. Dušan Plut,  dr. Domen Končan iz Službe Državnega sveta Republike Slovenije, poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan, odvetnik Jure Debevec, predsednik SOS, dr. Vladimir Prebilič in predsednik ZOS, Robert Smrdelj, so se politični odločevalci in predstavniki stroke strinjali, da je regionalizacija nujna. K ustanovitvi pokrajin zavezuje ustavna določba, potrebo po pokrajinah pa so pokazale tudi naravne nesreče.

Dr. Vladimir Prebilič je v imenu občin članic SOS izpostavil, da imajo občine v procesu ustanavljanja pokrajin izjemno pomembno vlogo, zato je njihovo tesno vključevanje in upoštevanje njihovih ugotovitev, glede na stanje na terenu, nujno.  »V Skupnosti občin Slovenije smo za skrbno razpravo “od spodaj navzgor”, ki bo omogočila občinam konstruktivno izražanje pomislekov glede števila pokrajin, imen, sedežev in demografskih vprašanj. Še bolj ključno pa je sodelovanje občin pri določanju nalog pokrajin ter zagotavljanju jasnih in specifičnih določb glede financiranja, ki bodo spoštovala stabilnost delovanja lokalne samouprave. V SOS odločno podpiramo nadaljevanje priprave pokrajinske zakonodaje, saj verjamemo, da bo ustanovitev pokrajin omogočila boljše reševanje razvojnih izzivov na regionalni ravni«. Poudaril je, da so vse visoko razvite države izrazito decentralizirane in regionalizirane (Švica, Nemčija, Švedska, Finska, Avstrija itd.) in so zato odporne na izzive in uspešne na področjih upravljanja. Regionalizacija pomeni boljše, hitrejše odločitve, inkluzijo volivk in volivcev in boljšo družbeno inkluzijo, je še poudaril.

Več o razpravi na dogodku lahko preberete TUKAJ.