Resolucija o nacionalnem programu za mladino za obdobje 2023-2032 v medresorski razpravi

V medresorski obravnavi je Resolucija o nacionalnem programu za mladino za obdobje 2023-2032. Ključne usmeritve, ki jih dokument obravnava so:

– z izobraževanjem in usposabljanjem, tako formalnim kot neformalnim, omogočati mladim boljše možnosti,

– na podlagi politike zaposlovanja omogočati mladim zagotovitev lastne ekonomske in socialne varnosti ter jim tako omogočiti pogoje za lažje osamosvajanje,

– spodbujati participacijo mladih pri upravljanju javnih zadev,

– slediti načelom trajnostnega razvoja,

– nameniti posebno pozornost zdravju in dobremu počutju mladih ter neenakostim v zdravju,

– omogočati mladim varen začetek poklicne poti,

– spodbujati in omogočiti kulturno-umetniško udejstvovanje mladih.

V kolikor bi v fazi medresorske razprave dokumenta še imeli dodatne pripombe in predloge za izboljšave, nas o tem prosimo obvestite na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 27. 3. 2024.