Novela Zakona o lokalni volitvah

Obveščamo vas, da je bil na portalu E-demokracija objavljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah. Besedilo zakona najdete TUKAJ.

Z zakonom se:

 • Odpravlja neustavnosti glede volilnega spora, ki ga je ugotovilo Ustavnega sodišča RS U-I-7/20/7 dne 4. 2020 in naložilo njegovo odpravo v roku 1 leta
 • Določajo pravne podlage za povezovanje evidenc in obdelovanje podatkov
 • Omejuje zaračunavanje stroškov državnih organov, nastalih pri izvedbi lokalnih volitev;
 • Določa, da se za predsednike občinskih volilnih komisij in njihove namestnike lahko imenuje sodnike in druge pravnike s stalnim prebivališčem na območju RS
 • Pluralna sestava volilnih organov
 • Nezdružljivost tajnika občinske volilne komisije
 • Poenostavlja imenovanje organov ožjih delov občin
 • Objava kandidatur na spletu
 • Politična pluralnost volilnih organov
 • Nagrade članov OVK
 • Število dni predčasnega glasovanja

Vljudno vas naprošamo za pregled in podajo stališča na predlog novele najkasneje do srede, 27. 3. 2024 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.