Popisne postavke in cenik infrastrukturnih in geotehničinih del za poplavno obnovo

Služba vlade RS za obnovo po poplavah je posredovala popisne postavke in cenik gradbenih del za dela, ki se izvajajo v okviru vzdrževalnih del v javno korist na cestni in komunalni infrastrukturi ali pri izvajanju geotehničnih ukrepov. Cenik je izdelala Državna tehnična pisarna na podlagi kalkulativnih osnov, ki se uporabljajo za dela rednega vzdrževanja in so objavljene na spletni strani Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo.

Na sledeči povezavi najdete dopis s cenikom, da boste lahko skladno s 5. odstavkom 126. člena ZORZFS in na podlagi tega cenika občine in drugi  javni naročniki  določali ocenjeno vrednost projektov in lažje ugotavljali odstopanje ponudbene vrednosti od zgornje meje dopustih cen.

DOPIS IN CENIK