MJU izvedel posvet o skupnih občinskih upravah v letu 2024

Šestega marca je v Kopru potekal strokovni posvet o delovanju skupnih občinskih uprav v organizaciji Ministrstva za javno upravo, ki je namenjen funkcionarjem in javnim uslužbencem slovenskih občin.

Glavni poudarek srečanja je bilo sofinanciranje SOU. Ministrstvo je predstavilo pregled sredstev v preteklem obdobju, ki so jih občine prejele iz državnega proračuna za namen delovanja skupnih občinskih uprav. Ob tem pa je minister Props poudaril, da morebitne prihodnje normativne spremembe predpisov ne bodo pomenile ukinjanja sofinanciranja skupnih občinskih uprav, saj lahko tudi na tem področju dosegamo boljšo učinkovitost in racionalnejšo porabo javnih proračunskih sredstev. V razpravi so sodelovali tudi predstavniki Ministrstva za javno upravo, ki so udeležencem predstavili predvidene zakonske spremembe, izkušnje in trende delovanja skupnih občinskih uprav, podali pa so tudi napotke pri oddaji zahtevkov za sofinanciranje za preteklo leto, saj morajo občine poslati ministrstvu zahtevke za sofinanciranje najkasneje do 31. marca 2024. Zaradi nedelje in praznika je letos skrajni rok za oddajo zahtevkov 2. april do 24. ure.

Vodja Sektorja za lokalno samoupravo dr. Roman Lavtar je v razpravi predstavil spremembe sistemske ureditve sofinanciranja skupnih občinskih uprav. Pojasnil je, da se v zadnjih letih sredstva za sofinanciranja skupnih občinskih uprav povečujejo za 15 odstotkov na leto. Na podlagi analiz gibanja števila skupnih občinskih uprav in vanje vključenih občin, povečanega števila zaposlenih v skupnih občinskih upravah in naraščajočih zneskov sofinanciranja Ministrstvo za javno upravo pripravlja predlog sprememb zakona, s katerim bi določili najvišji obseg državnega sofinanciranja.