Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o evidenci krajinskih značilnosti za pogojenost in ukrepe kmetijske politike

Na e-demokraciji je objavljen predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o evidenci krajinskih značilnosti za pogojenost in ukrepe kmetijske politike.
Pravilnik se spreminja in dopolnjuje zato, ker je potrebno v EKRZ (evidenca krajinskih značilnosti) voditi tudi nove KRZ-je, ki se na novo vzpostavijo z investicijskimi sredstvi kmetijske politike.
Ker Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o evidenci krajinskih značilnosti za pogojenost in ukrepe kmetijske politike vpliva na izvajanje intervencij kmetijske politike za leto 2024, je potrebno, da pravilnik stopi v veljavo pred začetkom vnosa zbirnih vlog za leto 2024. 

Dokumenta:

Pripombe na predlog sprejemamo do torka, 12. 3. 2024 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si