Delovna skupina SOS o izvajanju NUSZ

V sredo, 13.3.2024 se je v Ljubljani prvič sestala Delovna skupina SOS za pripravo novega modela dogovora med občinami za izvajanje NUSZ v Sloveniji, ki je bila ustanovljena na pobudo predsedstva SOS.

Uvodno srečanje je bilo namenjeno pregledu stanja in oblikovanju načrta za pripravo novega modela dogovora med občinami za izvajanje NUSZ. NUSZ je edini pravi avtonomni vir občin in predstavlja pomemben investicijski kapital. Članice in člani so govorili o težavah, ki jih imajo občine pri odmeri NUSZ (za nezazidana stavbna zemljišča, za vikende, sekundarna stanovanja, poslovne subjekte,…) in tudi s samo vsebino Odloka, saj so določbe zakona nejasne. Glede na to, da občine različno odmerjajo NUSZ in na ta način zasledujejo svojo zemljiško politiko, prihaja tudi do večjih ali manjših odstopanj.

Člani so si bili enotni, da bi bilo dobro, da se odmera NUSZ poenoti in tudi poenostavi. Dogovorjeno je bilo, da se zberejo podatki, ki bodo predmet razprave za oblikovanje izhodišč na naslednjem sestanku.